Falu Rödfärg Akademien

TRÄFASAD

SNABBTIPS!

TRÄFASAD

FÖRDELAR MED FÄRGEN

Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger den rätta matta ytan i kulörer som samspelar med det svenska landskapet. Färgen är avsedd för alla typer av fasader av trä och är lika lätt att jobba med som Falu Rödfärg Original. Det är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Som lösningsmedel används vatten.

Täckförmåga

6-7m2 / liter

Målningstemperatur

Yttertemperatur
+10c – +25c

Glans

Helmatt

Torktid

Klibbfri efter 12 timmar, torr efter ca 2 dygn

TRADITION

Alla som tidigare önskat måla om sina hem med slamfärgen Falu Rödfärg Original, har varit begränsade till vilket färgsystem som huset tidigare varit målat med. Falu Rödfärg Original fäster bara på ytor tidigare målat med slamfärg. Nu finns Falu Rödfärg Träfasad som har samma vackra matta yta som Originalet och den stora fördelen att den kan målas på ytor som tidigare målats med andra färgsystem, till exempel alkydoljefärg. Falu Rödfärg Träfasad är ett modernt sätt att måla med tradition.

KULÖRER

Träfasad har åtta fasta kulörer som är noga utvalda. Mattheten och lystern är perfekt avstämda för att på ett balanserat och naturligt sätt samspela med det svenska landskapet. Dessa tidlösa kulörer bevarar ett månghundraårigt uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.
Om andra kulörer önskas går det att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans.

FÄRG SOM ANDAS

Färgen har linoljefärgens egenskaper och slamfärgens vackra utseende. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta. Till skillnad emot gammal, renodlad linoljefärg har Falu Rödfärg Träfasad högre andningsförmåga vilket tar bort risken för s.k. linoljeblåsor.

LÄTTARBETAD

Falu Rödfärgs produkter baseras på beprövade hantverkstraditioner kombinerade med
modern produktionsteknik. Falu Rödfärg Träfasad är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Som lösningsmedel används vatten. Den är mycket enkel och tacksam att måla med vid både ny- och ommålning. Träfasad är inte lika känslig för tjocka färglager som en slamfärg. 1 liter färg räcker till ca 6-7/m2. Fäster på både ohyvlat och hyvlat virke.

LIVSLÄNGD

c

UNDERLAG

Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor som exempelvis slamfärg, alkyloljefärg eller linoljefärg. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med så kallad akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning. Den fungerar lika bra på hyvlad som ohyvlat virke.

Lorem ipsum dolor,
consectetur adipiscin elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.